Performance Rock Climbing - מנויים ומנויות
ב"ש
כניסה ומחירון
לפרטים נוספים
מנויים ומנויות
מנויות/ים נהנות/ים יותר!
מנוי בקיר יאפשר לכן/ם להגיע בכל זמני הפעילות, לטפס ולתרגל יוגה.
המנוי שלנו מקנה שלל הטבות!
הטבות לכל סוגי המנויים:
#הנחות על מגוון מוצרי המזנון שלנו - בירות / שיקים / קפה.
#הנחות על נעליים, על הסדנאות ועל הקורסים המתקיימים אצלנו.
#כניסה ללא תשלום לסניף תל אביב של Performance Rock.
הטבות על מנוי חצי-שנתי ושנתי
#אירוח חברים - אחת לחודש, ניתן לארח חבר/ה לטיפוס ראשון אצלנו ללא תשלום.
#כרטיסיית כניסות לקיר "בולדר חיפה".
#הקפאה - יש טיסה לחו"ל באופק? הגוף צריך מנוחה? - אם אתן/ם לא יכולות/ים להגיע אלינו לשבוע ומעלה ניתן להודיע מראש ולהקפיא את המנוי. במנוי חצי-שנתי ניתן להקפיא לשבועיים, במנוי שנתי ניתן להקפיא לחודש.
מחירים
מחיר מנוי חודשי: 225 שקלים.

מחיר מנוי תלת-חודשי: 570 שקלים
(190 שקלים לחודש).

מחיר מנוי חצי-שנתי: 1,100 שקלים
(183 שקלים לחודש).

מחיר מנוי שנתי: 1980 שקלים
(165 שקלים לחודש).