Performance Rock Climbing - כניסה ומחירון
ב"ש
כניסה ומחירון
לפרטים נוספים
כניסה ומחירון
כניסה יומית
**כניסה לכל היום, ללא הגבלת שעות**

כניסת בוקר: 35 שקלים
*תקפה עד 15:00, בימי חול בלבד.

כניסת ערב וחג: 50 שקלים
*תקפה מ-15:00 בימי חול, במהלך כל שישי-שבת ובחגים.

כניסת חייל/ת: 30 שקלים
*מזכה בהשכרת נעליים במחיר 5 שקלים.
*לחיילות/ים בסדיר בלבד.

כניסת ילד/ה עד גיל 8: 35 שקלים
כרטיסיית היכרות:
3 כניסות ב-95 שקלים
כרטיסיית ההיכרות ניתנת לרכישה בביקור הראשון בלבד.
שלוש כניסות סופר-זולות בכל שעות הפעילות - שווה ביותר!
הכרטיסייה תקפה לחודשיים ואיננה ניתנת להעברה (זה עוזר לכן/ם לתת לעצמכן/ם ולנו צ'אנס).
מנויות/ים
הטבות לכל סוגי המנויים:
#הנחות על מגוון מוצרי המזנון שלנו - בירות / שייקים / קפה.
#הנחות על נעליים, על הסדנאות ועל הקורסים המתקיימים אצלנו.
#כניסה ללא תשלום לסניף תל אביב של Performance Rock.

הטבות למנוי חצי-שנתי ושנתי

#אירוח חברים - אחת לחודש, ניתן לארח חבר/ה לטיפוס ראשון אצלנו ללא תשלום.
#כרטיסיית כניסות לקיר "בולדר חיפה".
#הקפאה - יש טיסה לחו"ל באופק? הגוף צריך מנוחה? אם אתן/ם לא יכולות/ים להגיע אלינו לשבוע ומעלה ניתן להודיע מראש ולהקפיא את המנוי. במנוי חצי-שנתי ניתן להקפיא לשבועיים, במנוי שנתי ניתן להקפיא לחודש.

מחיר מנוי חודשי: 225 שקלים.

מחיר מנוי תלת-חודשי: 570 שקלים
(190 שקלים לחודש).

מחיר מנוי חצי-שנתי: 1,100 שקלים
(183 שקלים לחודש).

מחיר מנוי שנתי: 1,980 שקלים
(165 שקלים לחודש).
כרטיסיית טיפוס
11 כניסות ב-500 שקלים.
*הכרטיסייה תקפה לחצי שנה בלבד. היא איננה אישית וניתן לחלוק אותה.